Dokter contacteren & attesten

U kan de dokter contacteren via het telefoonnummer: 054 / 89 50 10
of via het e-mailadres: info@doktermeganck.be

U kan steeds via het secretariaat een boodschap voor de dokter achterlaten.
Zij contacteert u dan zo snel mogelijk terug.

Via e-mail kunnen artsen geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. Bovendien kan de dokter geen garanties bieden over de snelheid bij het beantwoorden van uw e-mail. Artsen mogen enkel attesten die stroken met de waarheid verstrekken; alleen wat redelijk, écht en verantwoord is, zal worden geattesteerd. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

U kan ook steeds bij uw huisarts terecht voor voorschriften en / of attesten.

Personen die misbruik maken van de agenda kunnen worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.